อาชญากรรมหน้า 1

รายการ อาชญากรรมหน้า 1

อาชญากรรมหน้าหนึ่ง วันอังคาร 23.00 - 00.00 น. รายการสารคดีข่าวที่จะนำเสนอเรื่องราวเจาะลึกเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมที่มีเงื่อนงำน่าสนใจ ตั้งแต่ที่มาและสาเหตุ และวิธีการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และจากเหตุการณ์ที่ว่า...เราๆท่านๆได้ข้อคิดหรือบทเรียนอะไรบ้าง